Kế hoạch giáo dục truyền thống năm học 2018-2019

Chủ nhật - 07/10/2018 21:09
     Thực hiện Hướng dẫn số 73/HD- BGDĐT- BVHTTDL ngày 16/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ký ngày    tháng 6 năm 2018 về việc phối hợp tổ chức chương giáo dục di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa;
Hoàng thành Thăng Long
Hoàng thành Thăng Long

KẾ HOẠCH

Triển khai chương trình giáo dục di sản Hoàng thành Thăng  Long và Khu di tích Cổ Loa trong các trường học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

          Thực hiện Hướng dẫn số 73/HD- BGDĐT- BVHTTDL ngày 16/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ký ngày    tháng 6 năm 2018 về việc phối hợp tổ chức chương giáo dục di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa;
           Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới giữa lòng thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Khu di sản hội tụ các giá trị văn hóa, lịch sử vô giá, minh chứng cho lịch sử nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội. Đây là địa chỉ văn hóa đặc biệt giúp công chúng và thế hệ trẻ tìm hiểu truyền thống lịch sử quý báu của cha ông và góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ tương lai;
Thành Cổ Loa là di tích quốc gia đặc biệt, được Chính phủ xếp hạng năm 2012.  Đây là khu di tích có bề dày lịch sử và giá trị văn hóa quan trọng, được các nhà khoa học đánh giá “ là tòa thành cổ nhất, quy mô lớn vào bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ”. Hiện nay khu di tích còn lưu giữ nhiều loại hình di tích vật thể và phi vật thể phong phú độc đáo, gắn với thời kỳ đầu dựng nước của dân tộc;
          Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch liên tịch triển khai chương trình giáo dục di sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa trong các trường học thuộc ngành GDĐT Hà Nội, cụ thể như sau:
        I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            - Chương trình giáo dục di sản tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa nhằm cung cấp cho các em học sinh những kiến thức lịch sử củaThăng Long - Hà Nội gắn với sự trải nghiệm thực tế tại khu di tích có bề dầy lịch sử nghìn năm, từng bước đưa di sản tiếp cận trường học và thế hệ trẻ.
           - Thông qua chương trình sẽ góp phần tăng cường mối liên kết giữa di sản với nhà trường, giữa di sản với gia đình, góp phần nâng cao trách nhiệm của cộng đồng và thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn những di sản quý giá của dân tộc.
           - Chương trình được triển khai hàng năm tại các trường học đảm bảo hiệu quả, an toàn phù hợp với từng đối tượng học sinh và nhà trường.
            II. NỘI DUNG
           1. Tổ chức các hoạt động tham quan, học tập ngoại khóa, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa
           1.1 Chương trình tham quan, học tập ngoại khóa
 - Chủ đề: Em tìm hiểu di sản Hoàng thành Thăng Long
   - Nội dung: Tổ chức cho học sinh các cấp tham quan, học tập tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (kết hợp với chương trình học tập ngoại khóa của nhà trường).
  - Chương trình hoạt động (chi tiết đính kèm).
           1.2 Chương trình chuyên đề
           - Chủ đề: Em làm nhà khảo cổ.
           - Nội dung:Tổ chức cho học sinh tiểu học tham quan khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu và tham gia các hoạt động tương tác tại góc khám phá Em làm nhà khảo cổ.
- Chương trình hoạt động (chi tiết đính kèm).
1.3. Chương trình dâng hương, tham quan học tập và chụp ảnh kỷ yếu tại Hoàng thành Thăng Long
- Nội dung: Tổ chức cho học sinh tham quan khu di sản Hoàng thành Thăng Long; Dâng hương tưởng niệm các bậc tiên đế và báo công kết quả học tập; Kết hợp chụp ảnh kỷ yếu trong không gian khu di sản với trang phục Hoàng cung.
- Chương trình hoạt động (chi tiết đính kèm).
1.4.Chương trình tham quan, học tập ngoại khóa tại khu di tích Cổ Loa
        - Nội dung: Tham quan khu di tích Thành Cổ Loa  và trải nghiệm các hoạt động tương tác tại khu trưng bày Không gian Việt.
        - Chương trình hoạt động (chi tiết đính kèm).
           2. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu ứng dụng thuyết minh hướng dẫn tham quan khu di sản Hoàng thành Thăng Long trên điện thoại smartphone tới các trường học trên địa bàn thủ đô              
           - Tuyên truyền quảng bá và hướng dẫn học sinh cài đặt ứng dụng dụng thuyết minh hướng dẫn tham quan khu di sản Hoàng thành Thăng Long như một công cụ hỗ trợ giáo dục lịch sử và di sản miễn phí.
           - Thông tin rộng rãi về ứng dụng tại các trường học qua tờ rơi, poster, baner…
           3. Tổ chức các hoạt động vệ sinh, chăm sóc, bảo vệ di sản tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa
           - Tổ chức cho các em học sinh (theo nhóm, lớp) tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa.
           - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thi viết vẽ về chủ đề bảo vệ môi trường trong di sản nhằm nâng cao nhận thức của các em về ý thức bảo vệ di sản.
           4. Tổ chức tọa đàm, xin ý kiến các chuyên gia giáo dục, các nhà trường, cơ sở giáo dục về chương trình giáo dục di sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa
           Hàng năm tổ chức các hội nghị, tọa đàm xin ý kiến các chuyên gia giáo dục, các nhà trường, cơ sở giáo dục để từng bước bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chương trình giáo dục di sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa; đánh giá chương trình giáo dục di sản từ  thông tin phản hồi của các em học sinh, thầy cô giáo và các bậc phụ huynh.
           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
  1. Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội
          -  Chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục di sản Hoàng thành Thăng Long, khu di tích Cổ Loa trong các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
           - Chủ trì, thống nhất với Sở GDĐT xây dựng nội dung chương trình giáo dục di sản Hoàng thành Thăng Long.
           - Bổ sung, nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch phục vụ học sinh tham quan học tập tại khu di sản.
           - Nâng cấp, mở rộng phòng khám phá Em làm nhà khảo cổ tại khu di tích 18 Hoàng Diệu, nghiên cứu bổ sung các chuyên đề giáo dục trong chương trình.
           - Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu, học liệu và các phương tiện, sản phẩm trải nghiệm, tương tác tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa.
           - Tạo điều kiện cho các nhà trường tham gia hoạt động vệ sinh, giữ gìn môi trường Xanh - Sạch - Đẹp tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa.           
           - Duy trì khu vực trưng bày Không gian Việt tại Khu di tích Cổ Loa để phục vụ các hoạt động trải nghiệm của du khách và các em học sinh.
           - Chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm.
 
  1. Sở Giáo dục và Đào tạo
           - Phối hợp với Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội xây dựng chương trình giáo dục di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa.
           - Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động tham quan, học tập ngoại khóa, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa.
           - Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm hàng năm trong công tác triển khai thực hiện chương trình hoạt động.
           - Chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền quảng bá và hướng dẫn học sinh cài đặt ứng dụng thuyết minh hướng dẫn tham quan khu di sản Hoàng thành Thăng Long trên điện thoại smartphone.
 
  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã
           - Triển khai chương trình giáo dục di sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa tới các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn.
           - Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Sở.
           - Tăng cường liên kết, trao đổi thông tin với khu di sản để từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng chương trình.
           - Tổng hợp các ý kiến đóng góp và thông tin phản hồi của các em học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh trong quá trình thực hiện.
           IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
            Chương tham quan học tập ngoại khóa tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa được tổ chức hàng năm vào những khoảng thời gian thích hợp trong năm học.
           V. KINH PHÍ
           Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội hàng năm và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Chử Xuân Dũng
TRUNG TÂM BẢO TỒN DI SẢN THĂNG LONG - HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Việt Anh

          Nơi nhận:
            - Thành ủy Hà Nội;
- UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Sở Du lịch Hà Nội;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở GDĐT ;
- Trung tâm BTVH Thăng Long – Hà Nội ;
- Lưu: VT, CTTT.      

 
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRUNG TÂM BẢO TỒN DI SẢN

THĂNG LONG HÀ NỘI - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI


 
 
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Kèm theo Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục di sản Hoàng thành Thăng  Long và Khu di tích Cổ Loa trong các trường học
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

          1. Chương trình tham quan, học tập ngoại khóa tại Hoàng thành  Thăng Long
 - Chủ đề: Em tìm hiểu di sản Hoàng thành Thăng Long
   - Nội dung: Tổ chức cho học sinh các cấp tham quan, học tập tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (kết hợp với chương trình học tập ngoại khóa của nhà trường).
  - Chương trình hoạt động:
  + Học sinh tập trung tại Hội trường lớn của Trung tâm (Hội trường 19C Hoàng Diệu)
 + Chào hỏi, làm quen, chia nhóm, giới thiệu nội quy tham gia chương trình.
 + Giới thiệu tổng quan khu di sản HTTL, mời các em xem video clip giới thiệu về khu di sản (10 phút). 
 + Tham quan thực địa khu di sản Hoàng thành Thăng Long với sự hướng dẫn của cán bộ thuyết minh  khu di sản. Phát phiếu hoạt động và hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi.
+ Sau khi tham quan các nhóm tập trung tại các vị trí thích hợp trong khu di sản (hành lang Nhà cục Tác chiến, Nhà Trưng bày, phía sau nhà D67…) để tham gia trả lời các câu hỏi trong phiếu hoạt động. Tặng phần thưởng cho các em xuất sắc.
+ Tham gia hoạt động trải nghiệm, tương tác in tranh dân gian, dán quạt, vẽ gốm…
+ Chơi các trò chơi dân gian tạo không khí vui nhộn ( kéo co, nhảy bao bố…).
+ Thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian: múa rối nước, múa rối cạn.
          +  Kết thúc chương trình. Mua sắm quà lưu niệm.
  - Thời gian: ½ đối với học sinh THCS và cả ngày đối với học sinh Tiểu học. Tổ chức vào các ngày trong tuần theo lịch đăng ký của nhà trường (trừ thứ Hai hàng tuần).
- Đối tượng: Học sinh các cấp.
          - Số lượng học sinh tham gia mỗi buổi: từ 50 -180 học sinh/buổi, yêu cầu có sự trợ giúp của giáo viên đứng lớp và phụ huynh học sinh.
- Địa điểm tổ chức: Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - 19C Hoàng Diệu- Ba Đình - Hà Nội.      
            2. Chương trình chuyên đề
           - Chủ đề: Em làm nhà khảo cổ.
           - Nội dung:Tổ chức cho học sinh tiểu học tham quan khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu và tham gia các hoạt động tương tác tại góc khám phá Em làm nhà khảo cổ.
- Chương trình hoạt động:
          + Chào hỏi, làm quen, chia nhóm, giới thiệu nội quy tham gia chương trình
  + Tham quan thực địa khu di tích khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu
  + Giới thiệu sơ lược về khu di sản Hoàng thành Thăng Long và công việc khai quật khảo cổ học. Mời các em xem một clip giới thiệu (5 phút).
  + Tham gia trò chơi “ Đi tìm báu vật Hoàng cung Thăng Long” : Trả lời các câu hỏi để tìm đến hiện vật chủ đạo của chương trình.
          +  Trải nghiệm tại hố khảo cổ giả định, tìm kiếm hiện vật khảo cổ.
  + Chỉnh lý hiện vật tại góc khám phá.
  (Gồm các hoạt động:  vẽ các hiện vật tìm được; dập hoa văn hiện vật; Ghép tranh di tích, di vật ; Mô tả hiện vật và điền các phiếu hoạt động theo từng chủ đề)
  +  Các nhóm trưng bày  kết quả và thuyết trình (nếu có).
  + Nhận xét của cán bộ hướng dẫn. Trao quà và giấy chứng nhận.
  +  Kết thúc chương trình. Mua sắm quà lưu niệm.
- Thời gian: ½ ngày. Tổ chức vào các ngày trong tuần (trừ thứ Hai hàng tuần).
- Đối tượng: Học sinh lớp 4- 5.
- Số lượng học sinh tham gia mỗi buổi: 30- 40 học sinh/ buổi.
- Địa điểm tổ chức: Tại góc khám phá khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu.
3. Chương trình dâng hương, tham quan học tập và chụp ảnh kỷ yếu tại Hoàng thành Thăng Long
- Nội dung: Tổ chức cho học sinh tham quan khu di sản Hoàng thành Thăng Long; Dâng hương tưởng niệm các bậc tiên đế và báo công kết quả học tập.
- Chương trình hoạt động:
+ Tham qua khu di sản Hoàng thành Thăng Long (các điểm di tích Đoan Môn, nền Điện Kính Thiên, Di tích cách mạng Nhà và hầm D67, Nhà trưng bày hiện vật ).
+ Dâng hương tưởng niệm các bậc tiên đế và báo công kết quả học tập tại Điện Kính Thiên.
+ Kết hợp chụp ảnh kỷ yếu trong không gian khu di sản với trang phục Hoàng cung.
Thời gian: ½ ngày, vào các ngày trong tuần (trừ thứ Hai hàng tuần). Tập trung vào tháng 3, 4 hàng năm.
Đối tượng: Học sinh cuối cấp (lớp 9 và lớp 12).
Địa điểm: Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - 19C Hoàng Diệu- Ba Đình - Hà Nội.
4.Chương trình tham quan, học tập ngoại khóa tại khu di tích Cổ Loa
        - Nội dung: Tham quan khu di tích Thành Cổ Loa và trải nghiệm các hoạt động tương tác tại khu trưng bày Không gian Việt.
        - Chương trình hoạt động:
        + Tham quan khu di tích Thành Cổ Loa ( Nhà Trưng bày hiện vật, Đền Thượng, Giếng Ngọc, Đình Ngự triều Di quy, Chùa Bảo Sơn, am Mỵ Châu) và tìm hiểu Khu di tích Cổ Loa theo các chủ đề: về lịch sử Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc; về kiến trúc thành Cổ Loa; về  địa lý vùng đất Cổ Loa, hệ thống đồi gò, sông ngòi bao quanh ; về các truyền thuyết, chuyện kể trong dân gian; về lễ hội, phong tục tập quán, làng nghề…
        + Trải nghiệm các hoạt động tương tác tại khu vực trưng bày Không gian Việt: Bắn nỏ thần, in tranh dân gian Đông Hồ, làm bỏng chủ…và chơi các trò chơi dân gian: pháo đất, kéo co, ném vòng…
        + Thưởng thực biểu diễn nghệ thuật dân gian: Múa rối nước Đào Thục.
        + Kết thúc chương trình. Học sinh tự do mua sắm các sản phẩm lưu niệm truyền thống.
        + Ngoài ra còn có các chương trình dâng hương đức vua An Dương Vương tại Đền Thượng và các hoạt động chụp ảnh kỷ yếu, dã ngoại khác.
- Thời gian: ½ ngày và cả ngày, vào các ngày trong tuần.
- Đối tượng: Học sinh các cấp.
 
   
   

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

SƠ LƯỢC VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Xã Tân Hòa nằm ở phía Đông Nam của huyện Quốc Oai, cách trung tâm huyện Quốc Oai 6 Km, có vị trí: Phía Tây - Bắc: Giáp Xã Cộng Hòa(Quốc Oai) và xã Văn Côn ( Hoài Đức) Phía Đông : Giáp  xã Tân Phú. Phía Nam: Giáp xã Tiên Phương(Chương Mỹ). Xã Tân hòa có tổng diện tích đất tự nhiên bằng 365,7...

Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây