Kế hoạch thi HSG cấp Huyện...

Thứ hai - 02/10/2017 16:35
Ngày 2/10/2017, Phòng GD&ĐT Quốc Oai thông báo kế hoạch thi HSG các môn văn hóa năm học 2017 - 2018 tới học sinh toàn huyện như sau:
Kế hoạch thi HSG cấp Huyện...
     UBND HUYỆN QUỐC OAI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
       
   
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc          
       
   
 
 
 

        Quốc Oai, ngày       02   tháng  10  năm 2017
   
 
 
KẾ HOẠCH
THI OLYMPIC HỌC SINH GIỎI HUYỆN  QUỐC OAI
CẤP THCS NĂM HỌC 2017-2018
           
            Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch thi olympic học sinh giỏi (HSG) cấp THCS huyện Quốc Oai năm học 2017- 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
- Thi olympic HSG nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy tốt, học tốt; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục. Khuyến khích, động viên học sinh tích cực tham gia.
- Phát hiện học sinh có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho địa phương, đất nước.
- Công nhận danh hiệu HSG, chọn đội tuyển HSG mở rộng cho lớp 9 năm học 2018- 2019.
- Là cơ sở đánh giá công tác bồi dưỡng HSG trong các trường THCS.
- Đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN:
            1. Học sinh đang học các lớp 6, 7, 8 năm học 2017-2018 tại các trường THCS trong huyện, có kết quả học kỳ I là học sinh xếp loại học lực khá trở lên, có điểm trung bình môn đăng ký dự thi đạt từ  6,5  trở lên.
            2. Mỗi HS có thể đăng ký làm bài 02 môn.
            3. Được nhà trường đăng ký với phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định.
III. SỐ LƯỢNG HỌC SINH:
Các trường tổ chức KT, chọn cử số học sinh dự thi của mỗi môn bằng số lớp của khối đó. Môn Tin học, khuyến khích các trường thành lập đội tuyển.
IV. MÔN, ĐỊA ĐIỂM, THỜI LƯỢNG  LÀM BÀI:  
- Đối với lớp 6, 7: 03 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh;
- Đối với lớp 8: 10 môn, gồm Toán, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng anh, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, GDCD và Tin học.
- Thời lượng làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề);
- Địa điểm coi, chấm (theo lịch cụ thể đính kèm)
V. CHƯƠNG TRÌNH , NỘI DUNG, HÌNH THỨC:
1. Chương trình: Các môn theo phân phối chương trình tính đến ngày tổ chức.
Môn Tin học: Ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal, Free Pascal, bao gồm:
+ Lệnh điều kiện, lệnh lặp;
+ Hàm và thủ tục;
+ Các kiểu dữ liệu;
            2. Nội dung: Kiến thức trong chương trình của cấp học tính đến thời điểm tổ chức thi mức độ có yêu cầu nâng cao hơn so với học sinh đại trà.
3. Hình thức: Làm bài viết tự luận, môn Tiếng anh có thêm phần trắc nghiệm.
Bài làm chấm theo thang điểm 20.
Môn Tiếng Anh HS làm bài trên giấy in sẵn. Môn Tin học, HS làm bài trực tiếp trên máy tính.
VI. LỊCH CỤ THỂ:           
 
Ngày Nội dung
06/02/2018 Trường gửi về phòng: - Biểu 01, 02, 03 (mẫu đính kèm);
                                    - Gửi đề, hướng dẫn chấm các môn.
27/02/2018 Phòng thông báo số báo danh HS trên email của trường.
13/3/2018 7 giờ 30 phút tính giờ làm bài các môn: Văn 6, Văn 7, Văn 8, Lý 8, Tin 8 tại THCS Đồng Quang.
14/3/2018 7 giờ 30 phút tính giờ làm bài các môn: Toán 6, Toán 7, Toán 8, Sinh 8, GDCD 8 tại THCS Đồng Quang.
15/3/2018 7 giờ 30 phút tính giờ làm bài các môn: Anh 6, Anh 7, Anh 8, Hóa 8, Sử 8, Địa 8 tại THCS Đồng Quang.
16,17/3/2018 7 giờ 30 phút  làm phách bài chấm các môn tại Phòng GD&ĐT.
20/3 đến 22/3/2018. 7h00, ngày 20/3/2018: Tổ trưởng tổ chấm, giám sát hội ý, nhận bài chấm.
7 giờ 30 phút ngày 20/3/2018 bắt đầu chấm bài thi các môn tại THCS Kiều Phú. Thông báo kết quả trên email.
22,23/3/2018 Tổng hợp kết quả.
 
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với Phòng GD&ĐT:           
- Lập kế hoạch cho đợt thi olympic HSG.
            - Tổng hợp số lượng, chia phòng, đánh số báo danh, lập danh sách.
            -  Gửi số báo danh về các trường qua email.
            - Thành lập ban chỉ đạo, ba tổ chức, ban ra đề, ban in sao đề thi, ban coi, ban chấm, tổ giám sát, tổ phách, tổ tổng hợp kết quả.           
            - Ra đề, in sao đề thi cho các môn ở các khối lớp.
            - Tổ chức coi, chấm nghiêm túc, tổng hợp kết quả.
            - Xếp giải, xét duyệt danh sách đội tuyển HSG mở rộng các môn.
            - Dự trù kinh phí.
            2. Đối với các trường THCS:
a. Cử cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn vững vàng, nắm vững nghiệp vụ, không có con em ruột tham gia dự thi.
* Giới thiệu nhân sự coi: Mỗi trường cử 10 giáo viên tham gia coi (Đối với trường THCS Phú Mãn, Đông Xuân cử 05 GV coi).
* Giới thiệu nhân sự chấm:
- Mỗi trường cử 04 giáo viên Toán tham gia chấm, trong đó đang dạy Toán 6 số lượng 01, Toán 7 số lượng 01, Toán 8 số lượng 01, Toán 9 số lượng 01.
- Mỗi trường cử 04 giáo viên Ngữ văn tham gia chấm, trong đó đang dạy Văn 6 số lượng 01, Văn 7 số lượng 01, Văn 8 số lượng 01, Văn 9 số lượng 01.
- Mỗi trường cử 05 GV Lý, Hóa, Anh tham gia chấm, trong đó đang dạy môn Lý 8 số lượng 01, đang dạy môn Hóa 8, 9 số lượng 01, đang dạy môn Anh 6 số lượng 01, đang dạy môn Anh 7 số lượng 01, đang dạy môn Anh 8, 9 số lượng 01 (trừ trường hợp đặc biệt).
- Mỗi trường cử 04 giáo viên tham gia chấm các môn Sinh, Sử, Địa, GDCD
(01 GV/môn)
- Mỗi trường có HS tham gia thi môn Tin học cử 01 GV chấm.
b. Cử giáo viên ra đề xuất, hướng dẫn chấm mỗi môn gửi 01 bộ (tổng 16 bộ) theo thang điểm 20, cho điểm lẻ tới 0.25 (Môn Tiếng anh cho điểm lẻ tới 0.1). Đề bài  được đánh trên vi tính, kiểu gõ unicode, phông chữ times new roman, cỡ chữ 14. Trên mỗi đề ghi rõ họ tên người ra đề, đơn vị, có xác nhận của Hiệu trưởng. Khi gửi qua email cần đặt tên đề, hướng dẫn chấm theo thứ tự dehuongdancham_môn_trường.doc
 (Ví dụ dehuongdancham_Van6_THCSYenSon.doc).
            c. Gửi các biểu 01, 02, 03, gửi đề, hướng dẫn chấm về Phòng GD&ĐT bằng văn bản và qua email thcs-qo@hanoiedu.vn ; Các biểu 01, 02, 03 đ­ược lập trên Excel, phông chữ Times new roman. Ngư­ời nhận: Bà Yến (Nếu nộp muộn hơn  thời hạn trên coi như­ hồ sơ không hợp lệ). Tuyệt đối không tự ý sửa các biểu.
d. Trong các ngày tổ chức thi, các trư­ờng cử CBQL (làm trưởng đoàn), GV tổ chức đư­a đón, động viên HS, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho HS dự thi.
            e. Các trư­ờng trích kinh phí trong hạn mức được giao hoặc các nguồn thu khác nộp về Phòng GD&ĐT tiền đề bài, giấy làm bài, giấy nháp,… 20.000đ/1 lượt HS dự thi.
(Ngư­ời nhận: Bà Quyên – Bộ phận Văn thư).
            3. Đối với trường đặt địa điểm coi, chấm: Chuẩn bị mọi điều kiện thiết yếu cho việc tổ chức coi, chấm đảm bảo theo kế hoạch.
VIII: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
            Tùy theo kết quả và chất lượng thực tế, Phòng GD&ĐT sẽ cấp giấy chứng nhận cho những HS đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cấp huyện năm học 2017- 2018 cho những HS tham gia thi.
Trong quá trình triển khai nếu có v­ướng mắc, cần báo cáo và liên hệ trực tiếp với Phòng GD&ĐT (B. Yến- bộ phận THCS, ĐT: 0972.536.498) để giải quyết.
Nhận được kế hoạch này, Phòng GD&ĐT yêu cầu  ông (bà) nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận:             
- Trưởng  phòng GD&ĐT (để b/c);
- Các phó TP;
- Các trường THCS;
- B. Nhung, B. Yến;
- B. Hương, B. Cúc, B. Quyên;
-  L­ưu VT.
 
KT. TR­ƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Ngọc Nam
 

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Huyện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

SƠ LƯỢC VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Xã Tân Hòa nằm ở phía Đông Nam của huyện Quốc Oai, cách trung tâm huyện Quốc Oai 6 Km, có vị trí: Phía Tây - Bắc: Giáp Xã Cộng Hòa(Quốc Oai) và xã Văn Côn ( Hoài Đức) Phía Đông : Giáp  xã Tân Phú. Phía Nam: Giáp xã Tiên Phương(Chương Mỹ). Xã Tân hòa có tổng diện tích đất tự nhiên bằng 365,7...

Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây