Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019

Thứ ba - 29/05/2018 21:00
Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019
UBND HUYỆN QUỐC OAI
Trường THCS Tân Hòa
_______________________
Số : 24/2018/KH-TSTH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________________________
Quốc Oai, ngày 10 tháng  5 năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 6
Năm học 2018-2019

_____________________________
 
        - Công văn số 1352/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019.
         - Căn cứ công văn số 1544/SGD&ĐT-QLT ngày 27/4/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019.
- Căn cứ Hướng dẫn số 123/ PGD&ĐT- THCS ngày 4/5/2018 v/v tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 của PGD-ĐT Quốc Oai,  trường THCS TÂN hÒA xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế; đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập THCS tiến tới phổ cập GD bậc trung học.
 • Thực hiện nghiêm túc các qui định  về tuyển sinh năm học 2018-2019 của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Hà Nội và PDG-ĐT.
 • Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh.
 • 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6.
 1. NỘI DUNG:  
1. Đặc điểm tình hình và Kế hoạch tuyển sinh của trường :
      * Tổng số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường Tiểu học Tân Hòa  năm học 2017 - 2018 có hộ khẩu thường trú tại Tân Hòa là: 140 em.
      - Số HS đúng độ tuổi (năm 2007) là 140 em
      - PGD Dự kiến giao chỉ tiêu và phân tuyến số HS tuyển vào lớp 6 trường THCS Tân Hòa  năm học: 2018 - 2019 là: 140 em. Biên chế số lớp 6 cho năm 2018- 2019 là 4 lớp.
      * Về cơ sở vật chất: Hiện tại trường THCS Tân Hòa có đủ 15 phòng học cho 15 lớp.
       * Về đội ngũ CBGV, NV: Tính đến thời điểm tháng 5 năm học 2017-2018 , tổng số CB, GV, NV toàn trường hiện có là 38 ( Trong đó BGH : 02 ; NV: 07 ; GV : 29) .
 2. Tuyển sinh vào lớp 6
* Phương thức và đối tượng

 • Phương thức tuyển sinh : Xét tuyển.
 • Đối tượng : Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học có hộ khẩu thường trú tại Tân Hòa.
* Độ tuổi dự tuyển
 • Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2007);
* Hồ sơ dự tuyển
 • Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu);
 • Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.
 • Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
 • Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn;
* Thời gian tuyển sinh
 • Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 7 đến ngày 9/ 7/ 2018 .
 • Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13 đến ngày 18 / 7/ 2018
 • Tuyển sinh bổ sung : Từ ngày 20 đến ngày 22/7/2018
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 1. Thành lập Ban chỉ đạo cấp Trường
BGH thành lập Ban tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019.
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban tuyển sinh

 1. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019
Căn cứ kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh theo địa bàn; cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, trường xây dựng dự kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2018 - 2019 để báo cáo phòng GD&ĐT.
Thông báo công khai tại trường, trên đài phát thanh của Tân Hòa kế hoạch tuyển sinh:  chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh năm học 2018 - 2019.

 1. Phân công nhiệm vụ.
    a. Đ/C Hiệu trưởng lập tờ trình và giới thiệu nhân sự Hội đồng tuyển sinh. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thông báo kế hoạch tuyển sinh. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học : 2018 – 2019 .
     b. Đ/C Phó hiệu trưởng : Chịu trách nhiệm làm công tác điều tra. Phát đơn và  Hướng dẫn HS dự tuyển làm đơn xin vào học lớp 6. Điều hành nhân viên tổ văn phòng tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định hiện hành năm 2018. Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học : 2018 – 2019. 
     c. Tổ văn phòng: Chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đối chiếu nếu khớp hồ sơ bản gốc thì nhân viên được phân công kiểm tra hồ sơ đó chịu trách nhiệm ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu”  sau đó ký và ghi rõ họ tên. Trình Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.
     d. Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT và kế hoạch của Nhà trường đã xây dựng .
        e. Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong thời gian tuyển sinh, nhà trường tuyệt đối không thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài qui định cho nhà trường.

 1. Tổ chức tuyển sinh:
- Trưởng ban tuyển sinh phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban tuyển sinh trực tại trường:
+ Từ : ngày 7/7/2018 đến ngày 9/ 7/ 2018 : Hỗ trợ phụ huynh đăng kí tuyển sinh trực tuyến.
+ Từ ngày 13 /7/2018 đến 18/7/ 2018 : Thu hồ sơ của HS và kiểm tra đối chiếu học bạ , giấy khai sinh và sổ hộ khẩu của HS, hoàn thiện các dữ liệu TS; Lập danh sách HS được xét tuyển THCS ; Rà soát số HS chưa đến trường , vận động các em đến trường để đạt chỉ tiêu kế hoạch PGD giao.
IV. LỊCH TUYỂN SINH
 

Thời gian Nội dung công việc Đơn vị thực hiện
Từ ngày 5/05/2018
 
 Trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019  Bộ phận CM
Ngày   10/05/2018
 
Nộp kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 về PGD NV văn thư
Ngày
12/5/2018
Thành lập Hội đồng tuyển sinh Trưởng, Phó ban TS
Từ 16/5/2018
Đến 31/5/2018
Niêm yết công khai tại trường kế hoạch tuyển sinh của trường và thông báo tới phụ huynh và học sinh: phân tuyến, chỉ tiêu, phương thức, thời gian, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh; hướng dẫn phụ huynh thao tác tiến hành tuyển sinh trực tuyến.  Ban tuyển sinh + bộ phận hành chính
Từ   7/07/2018
Đến 9/07/2018
Tuyển sinh trực tuyến lớp 6 Ban tuyển sinh
Từ   13/07/2018
Đến 18/07/2018
Tuyển sinh trực tiếp.
 
Ban tuyển sinh
Ngày 19/07/2018 Xin ý kiến PGD về việc tuyển sinh bổ sung. Trưởng ban
Từ   20/07/2018
Đến 22/07/2018
 Tiến hành tuyển sinh bổ sung Ban tuyển sinh
Ngày
23/07/2018
 
Nộp các biểu báo cáo TS 6 về PGD NV văn thư
 
Trên đây Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019, của trường THCS Tân Hòa.
Nơi nhận :
 • Phòng GD&ĐT;
 • UBND  Tân Hòa
 • Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 Nguyễn Xuân Tuấn
 
 


Tác giả bài viết: H3

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

SƠ LƯỢC VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Xã Tân Hòa nằm ở phía Đông Nam của huyện Quốc Oai, cách trung tâm huyện Quốc Oai 6 Km, có vị trí: Phía Tây - Bắc: Giáp Xã Cộng Hòa(Quốc Oai) và xã Văn Côn ( Hoài Đức) Phía Đông : Giáp  xã Tân Phú. Phía Nam: Giáp xã Tiên Phương(Chương Mỹ). Xã Tân hòa có tổng diện tích đất tự nhiên bằng 365,7...

Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây