Thời Khoá Biểu Năm Học 2017 - 2018

Thứ sáu - 06/10/2017 21:04
Thời Khoá Biểu Năm Học 2017 - 2018
 
Thứ Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 8A 8B 8C 8D 9A 9B
  1 Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ
  2 Anh(Thúy) Sinh(Hương) Họa(Thông) GD(Thủy) CN(Nhẫn) Sinh(Sang) Sử(Hạnh) Toán(Hưng) Văn(Cường) Toán(Hồng) Hóa(Thủy) Văn(Minh) Toán(Dung)
Hai 3 GD(Thủy) Họa(Thông) Địa(Mỹ) Nhạc(Miền) Sinh(Sang) Tin(Nguyệt) Địa(Cường) TD(Vân) Hóa(Thủy) Toán(Hồng) Văn(Thúy) Toán(Đức) Toán(Dung)
  4 Văn(Minh) Anh(Thúy) Sinh(Hương) Văn(Hạnh) Nhạc(Miền) Địa(Cường) Tin(Nguyệt) Sinh(Sang) Toán(Hưng) CN(Nhẫn) Văn(Thúy) Lý(Sơn) Địa(Mỹ)
  5 Văn(Minh) CN(Vân) Anh(Thúy) Văn(Hạnh) Địa(Cường) Nhạc(Miền) CN(Nhẫn) Hóa(Thủy) Địa(Mỹ) Sử(Hùng) Sinh(Sang) Toán(Đức) Lý(Sơn)
  1 TD(Sơn) Toán(Đức) CN(Nguyên) Toán(Nhung) Toán(Dung) Tin(Nguyệt) Văn(Hạnh) T/C(Thảo) Họa(Thông) TD(Vân) Sinh(Sang) Văn(Minh) Văn(Thúy)
  2 Toán(Đức) Nhạc(Miền) Toán(Hưng) Toán(Nhung) Toán(Dung) TD(Sơn) Văn(Hạnh) Sinh(Sang) T/C(Thảo) Họa(Thông) GD(Thủy) Địa(Mỹ) Văn(Thúy)
Ba 3 Toán(Đức) Văn(Minh) Toán(Hưng) CN(Nguyên) Tin(Nguyệt) Địa(Cường) GD(Thủy) Họa(Thông) Sinh(Sang) Văn(Thúy) TD(Vân) Hóa(Thủy) Sinh(Hương)
  4 Tin(Nguyệt) Văn(Minh) TD(Sơn) Anh(Liễu) Sử(Hạnh) Toán(Thúy) TD(Nguyên) GD(Thủy) Văn(Cường) Hóa(Thủy) Sử(Mỹ) Sinh(Hương) Anh(Thúy)
  5 0 0 0 0 GD(Thủy) Toán(Thúy) Anh(Liễu) Toán(Hưng) Văn(Cường) Sinh(Sang) Hóa(Thủy) Anh(Thúy) Nhạc(Miền)
  1 Văn(Minh) Sinh(Hương) Toán(Hưng) Sử(Cường) Văn(Tám) Họa(Thông) Sử(Hạnh) TD(Vân) Nhạc(Miền) Lý(Sơn) Anh(Trọng) TD(Nguyên) Hóa(Thủy)
  2 Văn(Minh) GD(Thủy) Anh(Thúy) Sinh(Hương) Văn(Tám) Lý(Sơn) Văn(Hạnh) Nhạc(Miền) Toán(Hưng) Hóa(Thủy) Toán(Hồng) CN(Nhẫn) Văn(Thúy)
3 Sinh(Hương) Anh(Thúy) Nhạc(Miền) Toán(Nhung) Họa(Thông) CN(Nhẫn) Địa(Cường) Địa(Mỹ) TD(Vân) Anh(Trọng) Toán(Hồng) T/C(Tuấn) TD(Nguyên)
  4 CN(Vân) Toán(Đức) Văn(Hạnh) Lý(Sơn) Anh(Trọng) GD(Thủy) Anh(Liễu) Văn(Cường) Hóa(Thủy) Văn(Thúy) Sử(Mỹ) Văn(Minh) Sử(Hùng)
  5 Anh(Thúy) Toán(Đức) Văn(Hạnh) Địa(Mỹ) Lý(Sơn) Anh(Liễu) Nhạc(Miền) Văn(Cường) GD(Thủy) Văn(Thúy) T/C(Nhung) Văn(Minh) CN(Nhẫn)
  1 Lý(Sơn) Tin(Nguyệt) Sử(Cường) CN(Nguyên) TD(Sơn) Sử(Hạnh) Sinh(Sang) Anh(Trọng) CN(Nhẫn) T/C(Nhung) Họa(Thông) Văn(Minh) T/C(Dung)
  2 Họa(Thông) Văn(Minh) CN(Nguyên) Văn(Hạnh) Anh(Trọng) Anh(Liễu) Toán(Thúy) CN(Nhẫn) Lý(Sơn) Sử(Hùng) T/C(Nhung) GD(Thủy) Địa(Mỹ)
NĂM 3 TD(Sơn) Văn(Minh) Lý(Sơn) Văn(Hạnh) Tin(Nguyệt) Văn(Tám) Toán(Thúy) Hóa(Thủy) Sinh(Sang) Nhạc(Miền) Anh(Trọng) Anh(Thúy) Toán(Dung)
  4 Tin(Nguyệt) TD(Sơn) Văn(Hạnh) Anh(Liễu) Địa(Cường) Văn(Tám) TD(Nguyên) Sử(Hùng) Anh(Trọng) Sinh(Sang) Địa(Mỹ) Hóa(Thủy) Anh(Thúy)
  5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL Văn(Cường) Sử(Hùng) Địa(Mỹ) Nhạc(Miền) HĐNGLL HĐNGLL
  1 Nhạc(Miền) Địa(Mỹ) TD(Sơn) Sinh(Hương) Anh(Trọng) Sinh(Sang) Họa(Thông) T/C(Thảo) Sử(Hùng) Toán(Hồng) TD(Vân) Toán(Đức) GD(Thủy)
  2 Anh(Thúy) Toán(Đức) GD(Thủy) Tin(Nguyệt) Văn(Tám) TD(Sơn) Sinh(Sang) Anh(Trọng) T/C(Thảo) TD(Vân) Văn(Thúy) Địa(Mỹ) Hóa(Thủy)
SÁU 3 Toán(Đức) Anh(Thúy) Tin(Nguyệt) TD(Sơn) Toán(Dung) Toán(Thúy) Lý(Sơn) Toán(Hưng) Anh(Trọng) GD(Thủy) CN(Nhẫn) Nhạc(Miền) Văn(Thúy)
  4 Địa(Mỹ) Lý(Sơn) Anh(Thúy) Họa(Thông) Sinh(Sang) Văn(Tám) Tin(Nguyệt) Toán(Hưng) CN(Nhẫn) Anh(Trọng) Toán(Hồng) Sinh(Hương) Toán(Dung)
  5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
  1 CN(Vân) Sử(Cường) Sinh(Hương) Tin(Nguyệt) TD(Sơn) Anh(Liễu) Văn(Hạnh) CN(Nhẫn) Toán(Hưng) Toán(Hồng) Anh(Trọng) Sử(Hùng) Toán(Dung)
  2 Toán(Đức) TD(Sơn) Văn(Hạnh) Anh(Liễu) Toán(Dung) Văn(Tám) Toán(Thúy) Văn(Cường) Toán(Hưng) CN(Nhẫn) Toán(Hồng) Lý(Sơn) TD(Nguyên)
BẢY 3 Sinh(Hương) Tin(Nguyệt) Toán(Hưng) Toán(Nhung) Văn(Tám) Sử(Hạnh) Toán(Thúy) Sử(Hùng) TD(Vân) Anh(Trọng) Văn(Thúy) TD(Nguyên) Lý(Sơn)
  4 Sử(Cường) CN(Vân) Tin(Nguyệt) TD(Sơn) Sử(Hạnh) Toán(Thúy) Anh(Liễu) Lý(Sơn) Anh(Trọng) Văn(Thúy) CN(Nhẫn) Toán(Đức) Sinh(Hương)
  5 0 0 0 0 0 0 0 Anh(Trọng) Văn(Cường) T/C(Nhung) Lý(Sơn) T/C(Tuấn) Văn(Thúy)
GVCN P.V.Đức P.T.Hương N.T.Thông N.T.Thủy N.T.Tám B.V.Sang P.A.Nguyệt N.T.Nhẫn N.T.Hưng N.T.Thúy N.V.Trọng N.T.Minh T.K.Dung
                        Tân Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2017
                       
                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                       

Tác giả bài viết: H3

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

SƠ LƯỢC VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Xã Tân Hòa nằm ở phía Đông Nam của huyện Quốc Oai, cách trung tâm huyện Quốc Oai 6 Km, có vị trí: Phía Tây - Bắc: Giáp Xã Cộng Hòa(Quốc Oai) và xã Văn Côn ( Hoài Đức) Phía Đông : Giáp  xã Tân Phú. Phía Nam: Giáp xã Tiên Phương(Chương Mỹ). Xã Tân hòa có tổng diện tích đất tự nhiên bằng 365,7...

Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây