Hướng dẫn hoạt động chuyên môn 2017 - 2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội

Thứ bảy - 09/09/2017 21:19
Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội hướng dẫn thực hiện các môn học.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
 
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
môn Toán cấp THCS, năm học 2017-2018
 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp THCS, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các đ/c giáo vụ bộ môn Toán các quận, huyện, thị xã một số vấn đề sau:
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục
- Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ của cấp THCS trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011, phòng GDĐT tăng cường giao quyền chủ động cho các trường THCS xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực HS của mỗi trường theo hướng tinh giản để tăng cường kĩ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của HS, theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, năm học thống nhất toàn thành phố (theo Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội), có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Kế hoạch giáo dục của nhà trường phải báo cáo và được phòng GDĐT xác nhận trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.
- Các phòng GDĐT chỉ đạo các trường THCS giao cho các tổ/nhóm chuyên môn, khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, GV chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp HS vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, GV phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.
- Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới cấp THCS đối với một số lớp ở các quận, huyện, thị xã (đã đăng kí) theo hướng dẫn của Bộ và Sở, phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường; tùy theo nội dung bài học và điều kiện lớp học, việc bố trí cho HS ngồi học theo nhóm hay không theo nhóm phải được thực hiện một cách phù hợp, linh hoạt giữa các hoạt động học trong mỗi bài học và giữa các bài học/môn học khác nhau, đảm bảo tất cả HS được hoạt động học tích cực, tự lực, hiệu quả. 
- Các phòng GDĐT chỉ đạo các trường có đủ điều kiện về GV, cơ sở vật chất, nhất là các trường bán trú, bố trí và huy động được các điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 để tăng cường thời lượng cho các hoạt động phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng HS. Nhà trường quản lý chặt chẽ nội dung và chất lượng dạy học mô hình này. Khuyến khích triển khai thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) tại các trường THCS khác có đủ điều kiện.
2. Đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
- Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic:STEM) trong việc thực hiện dạy học những môn học liên quan. Mở rộng thí điểm giáo dục STEM tại một số cơ sở giáo dục có đủ điều kiện.
- Đa dạng hóa các hình thức dạy học/giáo dục; ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường và cộng đồng.
3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá.
- Giao quyền chủ động cho các trường và GV trong việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá HS trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của HS.
- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả HS: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc HS báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. GV có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của GV với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của HS, đánh giá của CMHS và cộng đồng. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của HS ở từng học kỳ và từng khối lớp, GV và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn;
- Đẩy mạnh việc duy trì và giữ vững chất lượng đại trà, quan tâm đến giáo dục mũi nhọn, chỉ đạo các trường coi trọng việc giúp đỡ HShọc tập yếu kém, rèn luyện và có những biện pháp chống hiện tượng học lệch, đặc biệt là đối với HS lớp 9 (chỉ chú ý học những môn thi vào THPT). Đẩy mạnh hoạt động "Câu lạc bộ môn Toán" nhằm thu hút HS vào phát huy năng khiếu; phát hiện và bồi dưỡng HSG trong điều kiện không tổ chức thi HSG các khối lớp 6,7,8 theo tinh thần Công văn số 2028/GDTrH ngày 18/3/2005 của Bộ GDĐT. Các phòng GDĐT ra đề rà soát chất lượng môn Toán cho HS lớp 9 (tháng4/2018), kiểm tra chung  môn Toán lớp 9 học kì I, II theo tiến độcho toàn đơn vị, tổ chức chấm chéo và rút kinh nghiệm giữa các nhà trường
4. Về sinh hoạt chuyên môn
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán môn Toán. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối"; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn.
- Tiếp tục đổi mới dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua các hoạt động chuyên môn, tổ chức các sinh hoạt chuyên đề bộ môn trong đơn vị hoặc theo từng cụm trường. Hiệu trưởng các trường chỉ đạo và hướng dẫn cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong môn học và các chủ đề tích hợp liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Các hoạt động chuyên đề của trường và cụm trường cần tập trung vào việc đổi mới phương pháp theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Thông qua các hoạt động chuyên đề tháo gỡ những khó khăn trong việc giảng dạy bài mới, cùng nhau thực hiện đổi mới dạy học, nâng cao hiệu quả kiểm tra và đánh giá học sinh.
5. Về công tác bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.
- Mỗi giáo viên cần thực hiện tốt các hoạt động tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết ngày càng cao của học sinh. Kết hợp hoạt động tự bồi dưỡng của từng giáo viên với các buổi sinh hoạt chuyên đề của tổ/nhóm.
- Các trường quán triệt đầy đủ đến cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở GDĐT và Bộ GDĐT tổ chức như: Phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng "Trường học kết nối".
6. Về các kỳ thi với học sinh
- Tham gia kì thi HSG lớp 9 các môn văn hóa. Tổ chức rút kinh nghiệm về các kỳ kiểm tra học kỳ theo đề chung của toàn quận, huyện và tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
- Bồi dưỡng và chọn học sinh tham gia thi giải Toán Hà Nội mở rộng (HOMC) cho học sinh lớp 8 (Thi giải Toán bằng tiếng Anh với sự tham gia của hầu hết các tỉnh/thành phố trên cả nước và một số nước bạn).
Trên đây là một số hướng dẫn hoạt động chuyên môn  năm học 2017-2018. Các Đ/c vận dụng có sáng tạo cho phù hợp với điều kiện của đơn vị mình.
-----------------------------------------


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
 
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
BỘ MÔN LỊCH SỬ CẤP THCS NĂM HỌC 2017 – 2018
           Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn chuyên môn  bộ môn Lịch sử cấp THCS một số nội dung sau :
1. Về việc thực hiện qui chế chuyên môn
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã hướng dẫn các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch  dạy học lịch sử  với  khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất toàn quận, huyện và đúng với khung PPCT của Bộ. Căn cứ vào khung PPCT của Bộ tự xây dựng Kế hoạch dạy học môn Lịch sử của từng trường.  Kế hoạch dạy học có đủ thời lượng dành cho bài  tập, ôn tập, dạy học lich sử địa phương, các chủ đề dạy học và kiểm tra định kỳ. Kế hoạch dạy học phải được thống nhất trong tổ/ nhóm chuyên môn và được Lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
        - Rà soát nội dung môn lịch sử với các môn học khác như Ngữ văn, Địa lý, GDCD để điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tích hợp, liên môn phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương,  trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng lớp học.
       - Đảm bảo 100% giáo viên lên lớp có giáo án mới hoặc đã bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng học sinh.  Giáo án phải được soạn theo hướng thiết kế các hoạt động học tập.
        - Thực hiện dạy đủ các giờ dạy theo quy định, các tiết bài tập và các tiết dạy lịch sử địa phương Hà Nội.
        - Thực hiện các qui định về hồ sơ, sổ sách chuyên môn, về số đầu điểm theo qui định và lưu đề kiểm tra viết. 
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản về  "Hướng dẫn kiểm tra đánh giá xếp loại" của Bộ và Sở, Cập nhật định hướng kiểm tra đánh giá theo hướng “mở” nhằm kiểm tra năng lực, phẩm chất của học sinh.
-Tổ chức tốt việc dự giờ, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn trong tổ/ nhóm.
- Tuân thủ hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học (giảm tải) trong SGK của Bộ GDĐT.
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh gia
a. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học
 Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh,  quán triệt các nhiệm vụ cụ thể sau đây: 
      - Soạn giáo án theo hướng thiết kế các hoạt động học tập của học sinh, GV  là người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển các hoạt động học tập đó, sắp xếp hợp lý các hoạt động học tập của học sinh, phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm...
- Bài soạn của giáo viên tránh dàn trải,  xác định được những đơn vị kiến thức cơ bản, trọng tâm và tập trung các phương pháp, phương tiện và tổ chức có hiệu quả các hoạt động học tập của học sinh làm nổi bật kiến thức trọng tâm, tạo điểm nhấn cho bài giảng, giúp học sinh theo dõi tập trung, có định hướng không gây tâm lí chán nản, căng thẳng, mệt mỏi.
- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong bộ môn; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với nội dung bài học.
-  Tăng cường liên hệ thực tiễn để tăng tính hấp dẫn của bài giảng, giúp học sinh dễ dàng hiểu bài và thấy được kiến thức sách vở gần gũi với cuộc sống.
- Chú trọng mục tiêu giáo dục tư tưởng đạo đức, định hướng thái độ, hành vi cho học sinh thông qua những nội dung kiến thức lịch sử.
          - Xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phát triển tư duy của học sinh. Tăng cường ra các câu hỏi tạo điều kiện để học sinh được bày tỏ quan điểm, chính kiến ngay  trong giờ học về những sự kiện, hiện tượng lịch sử.
          - Sử dụng kết hợp nhiều phương pháp phù hợp với bài dạy và đối tượng học sinh, tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
b. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
      -  Đa dạng hóa các hình thức dạy học, ngoài dạy học ở trên lớp cần chú ý các hình thức dạy học tại di sản, thực địa, bảo tàng...; các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối...
     -  Coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
      - Tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học; động viên học sinh trung học tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật theo Công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT.         
      - Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c. Đổi mới kiểm tra, đánh giá
 Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng  chú trọng đánh giá năng lực, phẩm chất, đánh giá quá trình học tập của học sinh,  cần  quán triệt các nhiệm vụ cụ thể sau đây:
- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Khuyến khích đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…). Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra thường xuyên hiện hành.
- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận với 4 mức độ yêu cầu: nhận biết; thông hiểu; vận dụng; vận dụng cao, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
- Tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước tạo điều kiện để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.
3.  Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn.
          a. Xây dựng các chủ đề
- Việc xây dựng các chủ đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh yêu cầu đối với môn Lịch sử ở các trường THCS  như sau: mỗi khối lớp xây dựng 01 chủ đề /học kỳ; Các chủ đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực,  phẩm chất của học sinh  phải được thể hiện trong kế hoạch dạy học bộ môn và được thống nhất trong tổ/nhóm chuyên môn.
- Trong năm học, mỗi quận, huyện thực hiện 01 đến 02 chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cho toàn quận, huyện.
b. Sinh hoạt chuyên môn của trường, của quận, huyện
              - Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của  tổ/ nhóm chuyên môn thực hiện theo công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ và công văn 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở:
+ Tập trung đổi mới sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học,  trao đổi  giáo án :  tập trung vào những bài dài, bài khó khó, bài có nội dung giảm tải, bài có kiến thức liên môn với các môn học khác trong chương trình. Tổ/ nhóm cùng nhau thống nhất những nội dung kiến thức trọng tâm cơ bản của từng chương, từng bài, thống nhất các giáo án dự giờ, thao giảng, đề cương ôn tập...
+ Việc dự giờ không chỉ nhận xét giáo viên mà chủ yếu thông qua việc quan sát, nhận xét hoạt động học tập của học sinh để từ đó điều chỉnh việc tổ chức dạy học của giáo viên.
4. Về các kỳ thi với học sinh
 -  Đối với lớp 6,7,8: khuyến khích các quận, huyện tổ chức thi Olympic nhằm phát hiện những học sinh giỏi.
 - Thi HSG thành phố:  lớp 9
+ Hình thức thi: Tự luận
+ Thời gian làm bài: 150 phút
+ Thang điểm 20: Phần lịch sử thế giới 6 điểm; LSĐP Hà Nội 3 điểm; phần Lịch sử Việt Nam 11 điểm.
+ Phạm vi: Chương trình lịch sử lớp 9: Toàn bộ phần lịch sử thế giới; Lịch sử Việt Nam giới hạn đến 1954. Lịch sử hà Nội phần lớp 8.
 Các trường cần chú ý bồi dưỡng cho học sinh biết cách xâu chuỗi các kiến thức đang học với những kiến thức đã học trong chương trình, mối liên hệ giữa kiến thức lịch sử Việt Nam với kiến thức lịch sử thế giới; Biết sử dụng kiến thức được học giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; gắn kiến thức lịch sử dân tộc với lịch sử địa phương Hà Nội.
5. Về dạy học lịch sử địa phương
          - Thực hiện theo Công văn số 9422/SGD&ĐT-GDTrH ngày 22/9/2015.
      - Từ năm học 2013-2014  dạy học lịch sử địa phương  theo bộ tài liệu mới Tài liệu LỊCH SỬ HÀ NỘI –CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (dùng cho học sinh THCS)  biên soạn năm 2013. Các trường đảm bảo để giáo viên có tài liệu dạy, học sinh có tài liệu học tập.
          - Cần kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học tập lịch sử Hà Nội. Hình thức kiểm tra lịch sử Hà Nội cần đa dạng: kiểm tra miệng, kiểm tra viết 15 phút, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì. Nội dung kiểm tra có thể là 1 câu hỏi hoặc một phần nội dung của câu hỏi.
          - Sở GD&ĐT sẽ  kết hợp kiểm tra việc triển khai dạy học Lịch sử Hà Nội trong các đợt kiểm tra, thanh tra chuyên môn đối với các cơ sở giáo dục.
         - Trong Kế hoạch dạy học các tiết dạy lịch sử địa phương phải được bố trí sao cho tương đồng với lịch sử dân tộc. Lịch sử dân tộc phải được dạy trước lịch sử địa phương. Lịch sử địa phương của quận, huyện chỉ dạy tích hợp với LỊCH SỬ HÀ NỘI, vào các tiết dự phòng, hoặc tuyên truyền bằng các hình thức khác, không dùng thay thế cho các tiết dạy LỊCH SỬ HÀ NỘI.
6. Triển khai mô hình Trường học mới VN
  Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới cấp THCS đối với một số lớp 8 của quận Cầu Giấy, Long Biên, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm. Triển khai mở rộng áp dụng mô hình trường học mới đối với lớp 6, lớp 7 ở các quận, huyện, thị xã (đã đăng kí và được phê duyệt) theo Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016; công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015;công văn số 6359/BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2015 của Bộ GDĐT và công văn 1392/ BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017, phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường.
Trên đây là một số hướng dẫn cụ thể về hoạt động chuyên môn trong năm học 2017-2018. Các quận huyện vận dụng có sáng tạo cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị mình.
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
 
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
BỘ MÔN LỊCH SỬ CẤP THCS NĂM HỌC 2017 – 2018
           Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn chuyên môn  bộ môn Lịch sử cấp THCS một số nội dung sau :
1. Về việc thực hiện qui chế chuyên môn
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã hướng dẫn các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch  dạy học lịch sử  với  khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất toàn quận, huyện và đúng với khung PPCT của Bộ. Căn cứ vào khung PPCT của Bộ tự xây dựng Kế hoạch dạy học môn Lịch sử của từng trường.  Kế hoạch dạy học có đủ thời lượng dành cho bài  tập, ôn tập, dạy học lich sử địa phương, các chủ đề dạy học và kiểm tra định kỳ. Kế hoạch dạy học phải được thống nhất trong tổ/ nhóm chuyên môn và được Lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
        - Rà soát nội dung môn lịch sử với các môn học khác như Ngữ văn, Địa lý, GDCD để điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tích hợp, liên môn phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương,  trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng lớp học.
       - Đảm bảo 100% giáo viên lên lớp có giáo án mới hoặc đã bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng học sinh.  Giáo án phải được soạn theo hướng thiết kế các hoạt động học tập.
        - Thực hiện dạy đủ các giờ dạy theo quy định, các tiết bài tập và các tiết dạy lịch sử địa phương Hà Nội.
        - Thực hiện các qui định về hồ sơ, sổ sách chuyên môn, về số đầu điểm theo qui định và lưu đề kiểm tra viết. 
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản về  "Hướng dẫn kiểm tra đánh giá xếp loại" của Bộ và Sở, Cập nhật định hướng kiểm tra đánh giá theo hướng “mở” nhằm kiểm tra năng lực, phẩm chất của học sinh.
-Tổ chức tốt việc dự giờ, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn trong tổ/ nhóm.
- Tuân thủ hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học (giảm tải) trong SGK của Bộ GDĐT.
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh gia
a. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học
 Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh,  quán triệt các nhiệm vụ cụ thể sau đây: 
      - Soạn giáo án theo hướng thiết kế các hoạt động học tập của học sinh, GV  là người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển các hoạt động học tập đó, sắp xếp hợp lý các hoạt động học tập của học sinh, phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm...
- Bài soạn của giáo viên tránh dàn trải,  xác định được những đơn vị kiến thức cơ bản, trọng tâm và tập trung các phương pháp, phương tiện và tổ chức có hiệu quả các hoạt động học tập của học sinh làm nổi bật kiến thức trọng tâm, tạo điểm nhấn cho bài giảng, giúp học sinh theo dõi tập trung, có định hướng không gây tâm lí chán nản, căng thẳng, mệt mỏi.
- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong bộ môn; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với nội dung bài học.
-  Tăng cường liên hệ thực tiễn để tăng tính hấp dẫn của bài giảng, giúp học sinh dễ dàng hiểu bài và thấy được kiến thức sách vở gần gũi với cuộc sống.
- Chú trọng mục tiêu giáo dục tư tưởng đạo đức, định hướng thái độ, hành vi cho học sinh thông qua những nội dung kiến thức lịch sử.
          - Xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phát triển tư duy của học sinh. Tăng cường ra các câu hỏi tạo điều kiện để học sinh được bày tỏ quan điểm, chính kiến ngay  trong giờ học về những sự kiện, hiện tượng lịch sử.
          - Sử dụng kết hợp nhiều phương pháp phù hợp với bài dạy và đối tượng học sinh, tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
b. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
      -  Đa dạng hóa các hình thức dạy học, ngoài dạy học ở trên lớp cần chú ý các hình thức dạy học tại di sản, thực địa, bảo tàng...; các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối...
     -  Coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
      - Tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học; động viên học sinh trung học tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật theo Công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT.         
      - Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c. Đổi mới kiểm tra, đánh giá
 Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng  chú trọng đánh giá năng lực, phẩm chất, đánh giá quá trình học tập của học sinh,  cần  quán triệt các nhiệm vụ cụ thể sau đây:
- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Khuyến khích đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…). Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra thường xuyên hiện hành.
- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận với 4 mức độ yêu cầu: nhận biết; thông hiểu; vận dụng; vận dụng cao, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
- Tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước tạo điều kiện để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.
3.  Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn.
          a. Xây dựng các chủ đề
- Việc xây dựng các chủ đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh yêu cầu đối với môn Lịch sử ở các trường THCS  như sau: mỗi khối lớp xây dựng 01 chủ đề /học kỳ; Các chủ đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực,  phẩm chất của học sinh  phải được thể hiện trong kế hoạch dạy học bộ môn và được thống nhất trong tổ/nhóm chuyên môn.
- Trong năm học, mỗi quận, huyện thực hiện 01 đến 02 chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cho toàn quận, huyện.
b. Sinh hoạt chuyên môn của trường, của quận, huyện
              - Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của  tổ/ nhóm chuyên môn thực hiện theo công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ và công văn 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở:
+ Tập trung đổi mới sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học,  trao đổi  giáo án :  tập trung vào những bài dài, bài khó khó, bài có nội dung giảm tải, bài có kiến thức liên môn với các môn học khác trong chương trình. Tổ/ nhóm cùng nhau thống nhất những nội dung kiến thức trọng tâm cơ bản của từng chương, từng bài, thống nhất các giáo án dự giờ, thao giảng, đề cương ôn tập...
+ Việc dự giờ không chỉ nhận xét giáo viên mà chủ yếu thông qua việc quan sát, nhận xét hoạt động học tập của học sinh để từ đó điều chỉnh việc tổ chức dạy học của giáo viên.
4. Về các kỳ thi với học sinh
 -  Đối với lớp 6,7,8: khuyến khích các quận, huyện tổ chức thi Olympic nhằm phát hiện những học sinh giỏi.
 - Thi HSG thành phố:  lớp 9
+ Hình thức thi: Tự luận
+ Thời gian làm bài: 150 phút
+ Thang điểm 20: Phần lịch sử thế giới 6 điểm; LSĐP Hà Nội 3 điểm; phần Lịch sử Việt Nam 11 điểm.
+ Phạm vi: Chương trình lịch sử lớp 9: Toàn bộ phần lịch sử thế giới; Lịch sử Việt Nam giới hạn đến 1954. Lịch sử hà Nội phần lớp 8.
 Các trường cần chú ý bồi dưỡng cho học sinh biết cách xâu chuỗi các kiến thức đang học với những kiến thức đã học trong chương trình, mối liên hệ giữa kiến thức lịch sử Việt Nam với kiến thức lịch sử thế giới; Biết sử dụng kiến thức được học giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; gắn kiến thức lịch sử dân tộc với lịch sử địa phương Hà Nội.
5. Về dạy học lịch sử địa phương
          - Thực hiện theo Công văn số 9422/SGD&ĐT-GDTrH ngày 22/9/2015.
      - Từ năm học 2013-2014  dạy học lịch sử địa phương  theo bộ tài liệu mới Tài liệu LỊCH SỬ HÀ NỘI –CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (dùng cho học sinh THCS)  biên soạn năm 2013. Các trường đảm bảo để giáo viên có tài liệu dạy, học sinh có tài liệu học tập.
          - Cần kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học tập lịch sử Hà Nội. Hình thức kiểm tra lịch sử Hà Nội cần đa dạng: kiểm tra miệng, kiểm tra viết 15 phút, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì. Nội dung kiểm tra có thể là 1 câu hỏi hoặc một phần nội dung của câu hỏi.
          - Sở GD&ĐT sẽ  kết hợp kiểm tra việc triển khai dạy học Lịch sử Hà Nội trong các đợt kiểm tra, thanh tra chuyên môn đối với các cơ sở giáo dục.
         - Trong Kế hoạch dạy học các tiết dạy lịch sử địa phương phải được bố trí sao cho tương đồng với lịch sử dân tộc. Lịch sử dân tộc phải được dạy trước lịch sử địa phương. Lịch sử địa phương của quận, huyện chỉ dạy tích hợp với LỊCH SỬ HÀ NỘI, vào các tiết dự phòng, hoặc tuyên truyền bằng các hình thức khác, không dùng thay thế cho các tiết dạy LỊCH SỬ HÀ NỘI.
6. Triển khai mô hình Trường học mới VN
  Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới cấp THCS đối với một số lớp 8 của quận Cầu Giấy, Long Biên, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm. Triển khai mở rộng áp dụng mô hình trường học mới đối với lớp 6, lớp 7 ở các quận, huyện, thị xã (đã đăng kí và được phê duyệt) theo Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016; công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015;công văn số 6359/BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2015 của Bộ GDĐT và công văn 1392/ BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017, phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường.
Trên đây là một số hướng dẫn cụ thể về hoạt động chuyên môn trong năm học 2017-2018. Các quận huyện vận dụng có sáng tạo cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị mình.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

SƠ LƯỢC VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Xã Tân Hòa nằm ở phía Đông Nam của huyện Quốc Oai, cách trung tâm huyện Quốc Oai 6 Km, có vị trí: Phía Tây - Bắc: Giáp Xã Cộng Hòa(Quốc Oai) và xã Văn Côn ( Hoài Đức) Phía Đông : Giáp  xã Tân Phú. Phía Nam: Giáp xã Tiên Phương(Chương Mỹ). Xã Tân hòa có tổng diện tích đất tự nhiên bằng 365,7...

Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây